Sv. Luka, Brotnice

Uz crkvu sv. Luke u Brotnicama nalazi se srednjovjekovna nekropola. Sačuvano je dvadesetak nadgrobnjaka - stećaka (sanduci, ploče i jedan sljemenjak), a 5 ih je reljefno ukrašeno figuralnim, biljnim i simboličkim motivima. Najbrojniji su figuralni prikazi ženskih likova, motivi konjanika, scene lova i kola. Najreprezentativniji je sljemenjak ukrašen plitkim reljefom sa svih strana, s motivima stiliziranog križa, polumjeseca, rozete, konjanika sa sokolom, kola, ptice, jelena i košute te natpisom bosančicom. Bosančica je srednjovjekovno pismo još poznato i kao hrvatska ćirilica kojim su se u 15. i 16. st. pisali i Dubrovački liturgijski spisi. Stećak najvjerojatnije potječe iz 15. st. Dvjestotinjak metara sjeverno od groblja nalazi se kamenolom Voznik u kojem su se izrađivali stećci.

Brotnice

Lokaliteti

ljuta

sokol

barbara

luka

jagnjilo

epidaur

mitrej

gomila

ivan

knezev dvor

logo safestay

U sastavu Muzeja i galerija Konavala nalaze se:

Zavičajni muzej Konavala, Kuća Bukovac, Arheologija i spomenička baština i Mauzolej obitelji Račić.

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×