Samostan - Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu Konavala

Nakon što su kupljene Konavle početkom 15. st., Dubrovačka Republika je radi lakše kontrole novog prostora i širenja vlasti oformila Konavosku kneževinu i postavila kneza u selo Sveti Martin. Nedugo nakon, Republika je donijela odluku o izgradnji samostana u Konavlima.

Prvotno je odlučeno da smještaj samostana bude uz crkvu sv. Jurja u Popovićima, međutim, tri mjeseca kasnije točnije 25. listopada 1429. godine, Veliko vijeće je promijenilo svoju odluku te je odlučeno da će se samostan graditi kraj crkve sv. Martina (današnji sv. Vlaho) u selu Sveti Martin, razlog: „zgodnija i prikladnija“ lokacija. Određeno je također da fratri imaju ovlasti krštenja i bogoslužja, a to se ovlaštenje treba isposlovati od obližnje vlasti ili pape.

Uz prostor samostana i crkve dodijeljeno im je područje za poljoprivredne radnje, a budući da su bosanski franjevci pripadali opservantskom redu koji zagovara misionarski način života, Vlada je odredila da samostan ide u zakup plemstvu iz Dubrovnika na 5 godina koji će za uzvrat franjevcima davati naknadu u obliku nature i novca. Samostan je ostao pod vodstvom Bosanske vikarije do kraja 15. st. kad prelazi u vlasništvo novoosnovane Dubrovačke vikarije. Samostan je završen 1438. g., no tokom godina je u više navrata spaljivan i rušen.

Samostan je klaustarskog tipa s crkvom kao južnim krilom. Osim svoje arhitektonske važnosti za Konavle, u samostanu se nalaze i umjetnička djela od iznimne važnosti. Tako se u crkvi nalazi drveno raspelo, rad kipara Jurja Petrovića, nastalo sredinom 15. st. Na glavnom oltaru nalazi se oltarna pala Celestina Medovića iz 1880. godine, a u samom klaustru samostana, nalazi se najveći broj epigrafičkih natpisa na području Konavala.

U sastavu Muzeja i galerija Konavala nalaze se:

Zavičajni muzej Konavala, Kuća Bukovac, Arheologija i spomenička baština i Mauzolej obitelji Račić.

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×